Vårt miljöansvar

 

 
Vi har ett tydligt mål när det gäller miljön. För oss är det viktigt att kunna framhålla bra produkter och ett företag med konceptet som
värnar om miljön. Vi söker även ständigt efter material och produktionssätt som är mindre skadlig för miljön, utan att påverka produktens kvalitet. Vi garanterar att våra produkter tillverkas med hög kvalité och utan farliga kemikalier.
 
En kvalitetsprodukt innebär hög uppsugningsförmåga, vilket bidrar till att blöjan inte behöver bytas så ofta. Att den också håller tätt
natt som dag medför att sängkläder och kläder inte behöver bytas eller tvättas oftare. Detta anser vi är miljövinnande.
 
Transportfrågan är också högst miljödiskutabel. Vårt mål med transporter ur ett miljöperspektiv är att alltid samfrakta våra
produkter, dvs. att alltid se till att ha en fullastad bil som också väljer närmaste väg vid leverans. Vi ser också det som en vinst för
miljön att våra kunder slipper använda egna bilar.
 
När det gäller engångsblöjor som hushållsavfall skall dessa sorteras som brännbart material alternativt restavfall beroende på vilken
avfallshantering som används i er kommun, ungefär 65 % utav blöjan är biologiskt nedbrytbar.Enligt naturskyddsföreningen
(www.naturskyddsforeningen.se)  används cellulosan och även mjukplasten (de två huvudsakliga beståndsdelarna i blöjan) för
energiåtervinning. Vi vill därmed påtala vikten för våra kunder om att slänga blöjan enligt er kommuns direktiv för
återvinnings och avfallshantering
 
 
Till våra blöjor
Cart Din varukorg är tom!